Kweekverslag / Breeding results

Kweekverslag Kortstaart papegaaiamadine 2018.

02-04-18

Nou de laatste tijd heb ik erg tegenvallende resultaten.

Ik had 6 jongen peals waar ik er nu nog maar 2 van over heb.

4 jongen zijn overleden.

Daar baal ik echt heel erg van.

Wordt het toch weer een tegenvallend seizoen?

Wel heb ik van koppel blauw twee jongen van een tweede ronden.

En morgen of overmorgen verwacht ik een tot twee jongen van koppel geel.

Ook dit worden jongen van een tweede ronden.

Ik hoop echt dat het met deze jongen beter gaat aflopen.

 

02-04-18

Well, lately I have very disappointing results.

I had 6 young peals where I now have only 2 left.

4 youngsters have died.

I really disappointed about that.

Will it be a disappointing season again?

I do have two youngsters from the second round of couple blue.

And tomorrow or the day after tomorrow I expect one to two youngsters from couple yellow.

This two will also be youngsters from a second round.

I really hope that this youngsters will do it better.

 

13-03-18

De laatste weken heb ik flink wat tegenslagen gehad.

Van de 6 jongen zijn er inmiddels 3 overleden.

Het nest met 4 jongen werd niet goed gevoerd door de meeuwen.

Telkens voerde ze 1 jongen niet meer.

Toen er twee waren overleden heb ik de overige twee jongen bij het koppel meeuwen gelegd wat ook een jong had liggen wat precies even oud was.

Deze hebben de twee jongen goed gevoerd.

Echter lag er na een paar dagen het jong wat ze al hadden dood op de bodem van de kooi.

 

Maar we hebben ook goed nieuws.

De andere jongen doen het goed en ik heb er weer een jong bij van koppel rood.

Op 15-03-18 verwacht ik nog meer jongen van koppel blauw en geel.

Koppel groen heeft tot nu toe nog niets gedaan.

 

13-03-18

The last few weeks I have had a lot of troubles.

Of the 6 youngsters, 3 have since died.

The nest with 4 youngsters was not feed well by the foster parents.

They did not feed 1 youngster correct.

When two were deceased, I put the remaining two youngsters in the nest of the couple foster parents which also had a youngster, which was exactly the same age.

These have feed the two youngsters well.

However, after a few days, the youngster which they already hed were lying dead on the bottom of the cage.

 

But we also have good news.

The other youngsters are doing well and I have another young peale of couple red.

On 15-03-18 I expect more youngsters of couple blue and yellow.

Couple green has not done anything yet.

 

25-02-18

Koppel rood heeft ook 1 jong.

Er waren twee bevruchten eieren maar 1 jong heeft het niet gered.

Het lag dood op de grond van de kooi.

Dit koppel rood heeft inmiddels ook al weer 3 nieuwe eieren.

Deze moeten rond 09-03-18 uitkomen.

Nu afwachten op nieuwe eieren van de andere 3 koppels.

Vandaag of morgen moet ik mijn eerste jongen ringen.

Tot nu toe heb ik er dan 6 gekweekt.

 

25-02-18

Red couple peales also has 1 young.

There were two fertilized eggs, but one young did not survive.

It was dead on the ground of the cage.

This red couple already has 3 new eggs.

These should come out around 09-03-18.

Now wait for new eggs from the other 3 couples.

Today or tomorrow I have to ring my first youngsters.

So far I have now 6 young peales.

 

18-02-18

Op dit moment zijn er 5 jongen peales geboren.

Koppel blauw heeft 4 jongen.

Koppel geel heeft 1 jong.

Van koppel rood verwacht ik de jongen op 21-02-18

Ik heb vandaag de pop verwijderd van koppel groen.

De man heeft al een hele tijd een mooi nest maar de pop legt geen eieren.

Ik ga ze omruilen met een reserve pop.

Hopen dat het dan iets wordt.

 

18-02-18

At the moment there are 5 youngsters peales born.

Couple blue has 4 youngsters.

Couple yellow has 1 youngster.

I expect the youngsters of couple red on 21-02-18

Today I have removed the female from couple green.

The male has build a nice nest for a long time, but the female does not lay eggs.

I'm going to exchange the female with a spare female peales.

Hope that it becomes something.

 

13-02-18

Momenteel hebben drie koppels kortstaarten al eieren.

Koppel rood heeft er 3.

Koppel blauw heeft er 4.

Koppel geel heeft er 3.

Ik heb zojuist even snel gekeken en bij alle drie de koppels zie ik er een aantal bevrucht.

Dus het wordt spannend wat het gaat worden.

De jongen van koppel geel en blauw verwacht ik rond 16-02-18

De jongen van koppel rood verwacht ik rond 21-02-18

Let wel deze eieren heb ik om te beginnen onder de meeuwen gelegd omdat ik vorig jaar een slecht kweekjaar had.

Dus wil er eerst een aantal kweken voordat ik ze het zelf laat proberen.

 

13-02-18

Currently, three couples of the peale's already have eggs.

Couple red has 3 eggs.

Couple blue has 4 eggs.

Couple yellow has 3 eggs.

I have just taken a quick look and by all three couples I see some fertilized eggs.

So it becomes exciting what it is going to be.

I expect the youngsters of couple yellow and blue around 16-02-18

I expect the youngsters of couple red around 21-02-18

Mind you, I first put these eggs under the foster parrents because I had a bad breeding year last year.

So first want to grow a few before I let them try it for themselves.

 

04-02-18

Koppel blauw en geel hebben beide 3 eieren gelegd.

Dus vanaf vandaag wordt gestart met het broeden.

Hopen dat na ongeveer 13 dagen er de eerste jongen zijn.

Dat is toch altijd weer spannend, de eerste van het kweek seizoen.

 

04-02-18

Couple peale's blue and yellow both have 3 eggs.

So starting today with the breeding of this season.

Hope that after about 13 days there will be the first youngsters

That is always excited the first youngsters of the breeding season.

 

28-01-18

Even een kleine update.

Drie van de 4 koppels van de korstaarten zijn al begonnen met het bouwen van het nest.

Dit zijn koppels die ik vorig jaar ook heb gebruikt.

Het koppel wat nog niet is begonnen is een nieuwe pop.

Dus de man heeft vorig jaar ook gebroed maar deze pop nog nooit.

Dus kan misschien wat langer duren.

Ook met de meeuwen gaat het goed.

Sommige zitten al op eieren.

Dat is snel zeg.

Deze kan ik altijd gebruiken als back up.

 

28-01-18

Just a small update.

Three of the four couples of the peale's have already started building the nest.

These are couples that I used last year.

The couple that has not started yet is a new female.

So the man has bred last year but this female has never.

So maybe it can take a bit longer.

The foster parents are doing well too.

Some are already on eggs.

That's fast.

I can always use these as a backup.

 

20-01-18

Vandaag heb ik eindelijk mijn kortstaarten in de kweekkooien geplaatst.

Ik kweek dit jaar wederom met 4 koppels.

Ook dit jaar weer heeft elk koppel hun eigen kleur.

Ik heb weer gekozen voor blauw, geel, groen, rood.

Sommige koppels zijn hetzelfde als vorig jaar en sommige zijn nieuw van samenstelling.

Ook heb ik weer een aantal meeuwen koppels geplaats.

Ik hoop dat dat ik weer een aantal nieuwe jongen mag kweken in 2018.

 

20-01-18

Today I finally put my peale's finches in the breeding cages.

I am breeding again this year with 4 couples.

Again this year, each couple has their own color.

I have again opted for blue, yellow, green, red.

Some couples are the same as last year and some are new in composition.

I also placed a number of foster parents.

I hope that I can breed some youngsters in 2018.

 

****************************************************************************************************************************

Kweekverslag Kortstaart papegaaiamadine 2017.

 

25-03-17

Nou koppel Blauw heeft wederom niet doorgezet met het broeden van de jongen.

Ze zijn wel goed geboren maar ze weten niet wat ze er mee aan moeten.

Echter was er 1 jong al uitgegooit met nog een stuk eischil eraan vast.

De andere twee jongen heb ik toch maar weer onder de meeuwen gelegd.

Hiervan is er jammer genoeg ook nog 1 overleden.

Het andere jong maakt het goed.

 

Het jong van koppel Geel is ook geringd.

 

Koppel Rood heeft alweer twee eieren in het nest liggen.

Deze gaan als een speer maar broeden zelf niet.

Dat is wel jammer want ik heb geen meeuwen meer vrij zitten.

 

En koppel Groen heeft nog steeds niets.

De man bouwt af en toe wel aan het nest maar zet niet heel goed door.

 

Morgen worden als het goed is 4 jongen geboren van de tweede ronde van koppel Rood.

 

 

19-03-17

De drie jongen van koppel Rood zijn inmiddels geringd.

 

Ook heb ik nog 1 jong over van koppel Geel.

Het hadden er eigenlijk drie moeten zijn maar er lagen 2 jongen op de bodem van de kooi.

Ze waren eerder geboren dan dat ik had berekend.

Maar ik had nog geen rekenening gehouden met mijn hoeveelheid eivoer.

Dus dat is vet balen.

 

Komende week ga ik als het goed is weer jongen krijgen van koppel Blauw.

Ik ga proberen of de pop de jongen zelf kan groot brengen.

De vorige keer heeft (waarschijnlijk) de man de jongen uit het nest gegooid.

 

 

12-03-17

De drie eerste kortstaarten van koppel Rood zijn geboren.

Ze worden goed gevoerd door de meeuwen.

Inmiddels heb ik ook alweer drie nieuwe eieren van koppel Rood.

Misschien komt er nog eentje bij.

 

Ik heb ook even gekeken naar de eieren van koppel Geel.

Het zijn er dire en ook die zijn bevrucht.

De jongen verwacht ik rond 19-03-17.

 

Koppel Blauw is ook alweer volop aan het broeden.

Dit keer op drie eieren.

Ik zal binnenkort eens kijken of deze ook weer bevrucht zijn.

 

05-03-17

Vandaag vond ik weer een ei in het nest van koppel Blauw.

Hopen dat ze dit keer weer goed gaat broeden.

Tegen dat de jongen gaan uitkomen ga ik de man weg halen.

Hopen dat de jongen dan niet uit het nest worden gegooid.

 

De eieren van koppel Rood liggen onder de meeuwen en zijn alle drie bevrucht.

 

Ook de drie eieren van koppel Geel heb ik onder de meeuwen gelegd.

Ik wil dit jaar er toch wel zeker van zijn dat ik een aantal jongen kan kweken.

 

Hopen dat het gaat lukken met koppel Blauw om natuurbroed te kweken.

 

 

26-02-17

Helaas is het niet goed afgelopen met de jongen van koppel Blauw.

ik had er echt een goed gevoel over.

De pop had zeer goed gebroed en zelfs het oudste jong gevoerd.

Maar toen ik vrijdag avond thuis kwam lagen alle jongen uit het nest.

Sommige zelfs aangepikt.

Ik vermoed dat de man dit heeft gedaan.

Dus dit gaan we bij het volgend broedsel anders doen.

 

Koppel rood heeft al weer drie eieren, en deze heb ik toch maar onder de meeuwen gelegd.

Ik wil toch graag wel wat jongen kweken dit jaar.

Maar ik ga het toch nog proberen om natuurbroed te kweken.

Eerst maar eens wat jongen kweken en het bij latere broedsels nog maar eens proberen.

 

23-02-17

Vandaag is het eerste jong geboren van de vier bevruchte eieren.

Het jong is van het Blauwe koppel.

Nu hopen dat ze goed gaan voeren want ik heb besloten om deze jongen natuurbroed te laten groot brengen.

Dus echt echt echt hopen dat het me lukt.

Dat zou super zijn.

 

Bij koppel Groen heb ik een kunst ei gelegd want de pop wil nog steeds geen eieren leggen en het nest is al weken klaar.

 

Ik zag vandaag ook dat koppel Rood weer een ei had.

En wellis waar in het nest.

Dus afwachten wat dit gaat worden.

 

20-02-17

Het gele koppel broed toch niet wat het zou moeten doen.

De eieren zijn telkens koud.

Dus ik heb besloten om overal alle eieren weg te halen.

Behalve koppel blauw natuurlijk.

Bij koppel Rood had ik overigens de eieren al eerder weg gehaald.

 

15-02-17

Koppel Rood heeft inmiddels als weer twee eieren.

Alleen heel vreemd, legt de pop ze nu op de bodem van de kooi.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Maarja wat zal dat nu weer voor een rede hebben?

Koppel Geel is ook goed aan het broeden.

 

11-02-17

Rond 20-02-17 moeten de jongen komen van koppel Blauw.

Rond 26-02-17 moeten de jongen komen van koppel Geel

Het groene koppel is nu ook begonnen met het bouwen van een nest.

Dus dat ziet er allemaal goed uit.

 

06-02-17

Bij koppel Rood heb ik de eieren weg gehaald want er gebeurd daar niets meer.

Koppel Blauw is volop aan het broeden.

 

Even iets tussendoor:

Normaal kweek ik met meeuwen maar deze willen het totaal niet doen.

Alle vier de koppels niet.

Ze zitten ook aan een andere kant van de kamer waar het best wel donker is in de kooien.

Ik ga ze dan ook verplaatsen naar de andere kant van de kamer.

Ook de meeuwen heb ik nieuwe nestkasten gegeven.

En de stand van het invlieggat zit nu ook anders.

Hopen dat ze het wel gaan doen nu.

 

Ik wil overigens graag natuurbroed gaan kweken.

Dus nu ik met eieren zit en de meeuwen het niet doen moet ik wel natuurbroed gaan kweken.

Ik hoop echt dat dat gaat lukken.

Want dat is vroeg of laat toch het doel waar in naar toe wil.

 

05-02-17

Blauw heeft inmiddels ook een ei.

Groen heeft nog steeds niets gedaan.

Is ook een nieuw koppel dus kan wat langer duren.

 

04-02-17

Rood heeft twee eieren.

Maar de man begint ook met het bouwen van een tweede nets (ik hang altijd twee netskastjes).

De dag erna ligt er 1 van de twee eieren in het andere nestkastje.

En het tweede ei is aangepikt (dat is dan weer jammer).

 

28-01-17

Koppel Geel bleken na goed onderzoek twee mannen te zijn.

Ja dan kunnen we nog lang wachten.

Dus snel 1 man er af gehaald en een reserve pop geplaats.

Volgende dag was de man al met het nest begonnen.

 

21-01-17

Rood en Blauw hebben al een nest gemaakt.

Groen en Geel doen nog niets.

 

14-01-17

Vandaag heb ik 4 koppels kortstaarten opgekooid.

Dit jaar broed ik met de volgende kleuren: Rood, Blauw, Groen, Geel.

Ik heb ook nieuwe nestkastjes gemaakt.

Ze hangen nu aan de buitenkant van de kooi (foto's volgen nog).

 

 

****************************************************************************************************************************

 

Breeding results Peale's finches 2017.

 

 

****************************************************************************************************************************

Kweekverslag Kortstaart papegaaiamadine 2016

 

28-03-16

De eerste eieren waren ingedroogt, dus deze ronde kunnen we als verloren beschouwen.

Echter zijn er van twee koppels al weer nieuwe eieren.

Van 1 koppel drie en van het andere koppel 4 eieren.

Drie eieren zijn al bevrucht.

Dus hopen dat het goed gaat deze ronden.

Het derde koppel is al druk met het maken van het nest.

Hopen dat we hier ook eieren van kunnen verwachten.

 

14-02-16

Koppel rood heeft inmiddels al drie eieren.

Hopen dat ze bevrucht zijn.

De man van het blauwe koppel heeft wat nest materiaal in het broedblok gebracht maar is echter nog niet erg veel.

Gisteren heb ik daarom maar een derde koppel opgestart.

Dit is mijn oudste koppel waar ik de meeste jongen mee heb gekweekt.

 

07-02-16

Koppel rood heeft al een flink nest gebouwd.

Het andere koppel heeft nog geen nest materiaal aangeraakt.

 

31-01-16

Vandaag heb ik weer twee koppels korstaarten opgestart.

Ik hoop dat ik dit kweekjaar weer een aantal mooie jongen mag kweken.

Ik heb de koppels de kleuren rood en blauw gegeven.

 

***********************************************************************************************

Breeding results Peale's finches 2016.

 

28-03-16

The first eggs were dried, so this round can be considered lost.

However, there are already new eggs again of two couples.

1 couple has three eggs and the other couple has 4 eggs.

Three eggs have been fertilized.

So hope it goes well this round.

The third couple is already busy making the nest.

We also hope that we can expect eggs.

 

14-02-16

Couple red has already three eggs.

Hope they are fertilized.

The man of the blue couple has bring some nest material into the nest box but is not very much.

Yesterday I therefore just launched a third couple.

This is my oldest couple were I have breed the most youngsters till now.

 

07-02-16

Couple red has already build a nest.

The other couple don't have touch the nest material at all.

 

31-01-16

Today I started up two new couples of the Peale's finches.

I hope to breed this year some beautiful youngsters.

I give the couples the color red and blue.

 

***********************************************************************************************

Kweekverslag Kortstaart papegaaiamadine 2015

 

03-05-15

Vandaag heb ik 5 kortstaarten geringd.

Drie jongen van het groene koppel.

En twee jongen van het gele koppel.

Ik ben 1 jong van het gele koppel verloren.

Momenteel zijn ze ook nog drie eieren aan het uitbroeden.

Dus op dit moment mag ik nog niet klagen.

 

17-03-15

Alle koppels hebben nu een nest gemaakt.

Vandaag met de controle zag ik dat drie koppels al eieren hebben gelegd.

Het gaat om de koppels licht blauw, geel en oranje.

Hoewel koppel groen het nest als eerste af had komen er geen eieren.

Waarschijnlijk ligt dit aan de pop.

Dus dit wordt een spannende tijd.

Hopen dat er bevruchte eieren tussen zitten.

 

27-02-15

Vandaag zag ik ook dat koppel oranje met nestmateriaal aan de weer is geweest.

Dat is toch weer goed nieuws.

Nu de rest van de andere twee koppels nog.

Koppel geel zal denk ik nog wel even duren omdat de man nog aan de jonge kant is.

 

23-02-15

Ik heb afgelopen weekend 4 koppels kortstaarten gekoppeld.

Dit jaar kweek ik met de volgende kleurringen:

Groen, Lichtblauw, Geel, Oranje.

De dag erna is de man van koppel groen al begonnen met het bouwen van het nest.

Vandaag weer volop nestmateriaal gegeven.

De andere drie koppels hebben nog niets gedaan.

Ik ben zeer benieuwd wat het dit broedseizoen gaat brengen.

 

07-06-15

Van het oranje en gele koppel heb ik al jongen op de stok zitten.

Van het oranje koppel drie en van het gele koppel twee.

Dan heb ik inmiddels alweer twee jongen geringd van het oranje koppel.

En ligt er een broedsel van het groene koppel en van het oranje koppel.

Dus ik mag zeker niet klagen dit jaar met de kortstaarten.

 

***********************************************************************************************

Breeding results Peale's finches 2015.

 

03-05-15

Today I have 5 youngsters give a ring.

Three youngsters of the green couple.

And two youngsters of the yellow couple.

I am lost one young of the yellow couple.

Currently they also busy to hatching three eggs.

So at this point I would not complain.

 

17-03-15

All couples now have a nest created.

Today with the control I saw that three couples have been laid eggs.

The following couples have the eggs light blue, yellow and orange.

Although the green couple has made at first there nest, the eggs will not come.

I think it will come by the female

So this is an exciting time.

I hope that fertilized eggs are in between.

 

27-02-15

Today I also saw that the orange couple has worked with the nest material.

That is good news.

Now the rest of the other two couples.

I think the yellow couple will take some time because the man is still on the young side.

 

23-02-15

last weekend I have made 4 couples of peale's finches.

This year I use 4 color rings:

Green, light blue, yellow, orange.

The day after making the couples, the man of green couple started building the nest.

Today I give a lot of nesting material.

The other three couples haven't done anything yet.

I'am very curious what this breeding season goes to bring.

 

07-06-15

From the orange and yellow couple I have youngsters sitting on the pole.

Three of the orange couple and two of the yellow couple.

Now again I have ringed two youngsters of the orange couple.

And there is a hatch of the green and the orange couples again.

So I may not complain this year with the peale's finches.